disclaimer


 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


MEER WETEN?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over een product van Ladival, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder.

WIJ BEHOUDEN ONS ALLE RECHTEN VOOR BIJ EVENTUELE ONVOORZIENE ZAKEN.


Privacy Reglement


Healthypharm B.V. streeft ernaar producten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten, en dus een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming.

In dit Privacy Reglement wordt informatie verstrekt over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens van onze klanten, gegevens die via de Ladival®-website worden verkregen.

Persoonsgegevens en wijze van verzamelen
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de klant verzamelen en vastleggen in een database. Onder deze persoonsgegevens vallen naam, adres, woonplaats, (mobiel)telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

De database is eigendom van Healthypharm B.V. en zal niet beschikbaar gesteld worden aan derden, behalve in de volgende gevallen:

 • wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
 • wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van de klant of van onszelf te beschermen.

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien genoemde derden de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens hebben toegezegd.

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is voor doeleinden nader omschreven in dit Privacy Reglement. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Doel
Op bepaalde onderdelen van onze websites kunt u uw persoonsgegevens aan ons verstrekken. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend met uw toestemming voor marketingdoeleinden zoals:

 • het per e-mail, post, telefonisch, sms en/of andere media benaderen met informatie, activiteiten, nieuws, acties en/of aanbiedingen over Ladival®
 • het optimaliseren van (de klantenservice of producten van) Healthypharm B.V.

Om aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kan Healthypharm B.V. uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens.

Persoonlijke reacties van onze klanten worden naast (geanonimiseerde) statistische gegevens gebruikt ter optimalisatie van onze dienstverlening en het gebruik van onze website.

Contact
Indien u inzage, wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens in onze database dan verstrekken wij op verzoek een overzicht van uw persoonsgegevens en de wijze waarop deze door ons worden verwerkt. Uw verzoek (vergezeld van een kopie van uw geldige paspoort of rijbewijs) kunt u per post of per e-mail zenden aan:

Healthypharm B.V.
Postbus 289
4870 AG Etten-Leur
info@healthypharm.nl

Voor het verstrekken van dit overzicht brengen wij geen administratiekosten in rekening.

Ook als u bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens, of als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens door ons, kunt u schriftelijk terecht op bovenstaand adres. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.


Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Reglement aan te passen. Het verdient daarom de aanbeveling om dit reglement regelmatig te raadplegen opdat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Etten-Leur, 2017